Pogoda Poznań Pogoda jutro 
1710
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu - Kościół 5n
Poznań, ul. Bonin 33 m. 10,
tel. 061 842 32 04
Czy poleciłbyś to miejsce innym? Tak(4) Nie(0)