Pogoda Poznań Pogoda jutro 
nr 1 w Poznaniu
100% poznański kapitał
redaktor naczelny
redaktor prowadzący
redakcja
IT